Om oss

Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) ble stiftet i 2018. Organisasjonen er en videreutvikling fra bransjeorganisasjonen Norsk forening for grønne tak (NFGT). NFGI er en interesseorganisasjon som ønsker å fremme blågrønne infrastrukturer i samfunnet, spesielt i urbane områder. Kompetanse vår er først og fremst innen grønne tak og vegger, men vi videreutvikler foreningen på alle områder innenfor fagfeltet.

Økt urbanisering gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til vegetasjon og vann ved fortetting. Formålet til forening er å øke bevisstheten rundt fordelene ved etablering av grønn infrastruktur. Økt fokus på bærekraftig utvikling har gjort at ser nytten av å etablere grønne infrastrukturer.  Fagfeltet er spesielt aktuelt i byer på grunn av fortetting, og økt fokus på bærekraftig utvikling. NFGI er en organisasjon hvor bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, privatpersoner og andre som har interesse for blågrønne byer er velkomne.Styret 

Styreformann 
Jakob Årsvoll
Mobil: +47952 03 323


Nestleder 
David Brasfield
Mobil: +47 416 48 311


Kasserer

Kristin Pedersen 
Mobil: +47 462 47 513


Styremedlem 
Jo Deketelaere
Mobil: +47


Styremedlem 
Julie Trommald 
Mobil: +47 483 68 212


Kontakt 

Adresse Schweigaards gate 34F
     Gamle Oslo
     0191 Oslo 

E-mail  post@nfgi.no

Mobil   +47 941 43 210