Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) er en videreutvikling fra Norsk forening for grønne tak (NFGT), som i sin tid ble opprinnelig stiftet som Norsk Torvtakforening. 

NFGI er en interesseorganisasjon som fremmer blågrønn infrastruktur i samfunnet, spesielt i urbane områder. 

Innenfor blågrønn infrastruktur er NFGIs fokus blågrønne tak og vegger, samt andre løsninger som tilhører fagfeltet.

Økt urbanisering og klimaendring gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blågrønne verdier, d.v.s. vegetasjon og vann. Formålet til foreningen er å være pådriver for utvikling av bærekraftig blågrønn infrastruktur teknologi.

NFGI er medlem i og samarbeider med Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA) og World Green Infrastructure Network (WGIN). 

Medlemskap i NFGI er åpen til bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser, forskning/utdanning, privatpersoner og andre som har interesse for blågrønne byer. Bli medlem her.

NFGI er registrert som en ideell forening som arbeider for kompetanseheving og samhandling.Styret 

Styreformann

David Brasfield
Mobil: +47 416 48 311 

Nestleder 

Ole Christian Trandem
Mobil: +47 480 36 867 

Kasserer

Styremedlem 

Øistein Kvarme

Styremedlem
Hans Hermansen


Styremedlem
Goncalo Liberato


Kontakt 

Adresse Schweigaards gate 34F
     Gamle Oslo
     0191 Oslo 

E-mail  post@nfgi.no

Mobil   +47 941 43 210