Organisasjoner

American society of landscape architects: http://www.asla.org/greenroof/index.html

European federation of green roof associations: http://www.efb-greenroof.eu/

Green roofs for healthy cities: http://www.greenroofs.org/

International green roof association: http://www.igra-world.com/index.php

Living roofs: http://livingroofs.org/

Scandinavian green roof institute: http://greenroof.se/

World green infrastructure network: http://www.worldgreenroof.org/

 

Konferanser og kongresser

Cities alive green roof and wall conference: http://www.citiesalive.org/

Grey to green conference: http://greytogreenconference.org/

International green roof congress: http://www.greenroofworld.com/

World green infrastructure network congress: http://worldgreenroof.org/own-congresses.html

 

Nettsteder

http://blagronnebyer.ning.com/ 

http://www.epa.gov/heatisland/mitigation/greenroofs.htm 

http://www.hrt.msu.edu/greenroof/ 

http://plantscience.psu.edu/research/centers/greenroof 

http://www.livingarchitecturemonitor.com/                   

https://twitter.com/greenroofs                 

https://www.portlandoregon.gov/bes/44422 

http://www.gsa.gov/portal/content/166443


Norsk standardNS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

NS 4417 Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking


Veiledninger

SINTEF Byggforsk

Aktuelle anvisninger fra byggforskserien: bks.byggforsk.no

544.803 Torvtak

Denne anvisningen beskriver tekking med torv på skrå tretak med utvendig nedløp.

744.803 Tradisjonelle torvtak

Denne anvisningen beskriver tradisjonell taktekking med never og torv

544.823 Sedumtak

Denne anvisningen beskriver flate og skrå, kompakte tak og skrå, luftede tretak med Sedum som ytre tekningssjikt.

525.306 Terrasser med beplantning på bærende dekker

Denne anvisningen behandler grøntanlegg og beplantning som plen og buskvekster, mindre trær og gangarealer på terrasser med bærende betongdekker.


Takprodusentenes forskningsgruppe

Informasjonsblad nr. 10 «Grønne tak»

Informasjonsbladet tar for seg den tekniske oppbygningen av et grønt tak.