WGIC2019

World Green Infrastructure Congress 2019

11. – 13. June 2019 / Bærum, Norway 

Hva er klimasmart ?

Hvordan kan man tilpasse seg til klimaendringene gjennom blågrønne løsninger ?

Smart bruk av digital teknologi, slik at vi utnytter våre ressurser enda bedre.
Tilpasning til lokalt klima.
Lavere utslipp av karbongasser.

Å finne løsninger slik at  vi omgir oss med trygge, helsebringende omgivelser som tar vare på økosystemet mtp vannhusholdning, biodiversitiet, økt kost- nytte effekt m.m vil ha en økende betydning for samfunnet vi lever i.

For mer informasjon se her